Projectia har unikke egenskaber. Hver egenskab repræsenterer en værdi, som vi hver dag forsøger at efterleve. Når vi gør det, kan vi på unik vis inspirere og flytte andre og mere. Vi skaber banebrydende resultater gennem situationsbestemt adfærd, en adfærd mange roser os for – se vores referencer!

Kant
Projectia har sine meninger, og hun har holdninger. Vi skal have meget mere kant og evne til eksekvering ind i projektledelsen i Danmark. Vi skal se handling, og vi skal se projektlederen som dynamoen i og facilitatoren af projektet!

Fremsyn
Projectia har i sin højre hånd en kikkert. ‘Pro Jekt’ betyder, let omskrevet, at ‘kaste fremad’. At se fremad! Det gør Projectia via sin kikkert, og tager bestik af risici og muligheder. Hun vurderer fremtiden, og hun iværksætter foranstaltninger der tager højde for kommende udfordringer.

Målbevidst
Samtidig er kikkerten symbol på fokus og scoping. At scope betyder at indkredse formål, mål og ramme. Hvad er projektets fokus – og hvad er ikke?! Evne til at scope klart og entydigt er ofte en forudsætning for succes i projekternes univers.

Engagement
I sin venstre hånd har Projectia en brændende sol som giver energi. Som projektleder er det afgørerende at kunne ‘brænde’ igennem og at ‘brænde’ for projektet og samtidig evne at være tilstede i nu’et på trods af forandringer, pres og udfordringer.

Momentum
Handling og momentum er dokumenteret som afgørende succeskriterier i projekter for at opnå effekt og resultater. Evnen til at skabe fortsat momentum og eksekvering kræver projektlederens mod og beslutsomhed.

Situationsfornemmelse
Udover de rationelle og hårde kompetencer som styring og scoping, repræsenterer Projectia også de bløde og emotionelle kompetencer, der i mange situationer er netop dét, der får mennesker til at lykkes. Projektledere må have empati og finde styrken i andre. Projectia er en ekseptionel facilitator og teamleder, for hun er bevidst om, at det er andre mennesker, der får projekterne til at lykkes.