Projectia tilbyder sparring og mentoring for dine projektledere. Formålet er at udvikle projektlederens mindset og personlige videns- og værktøjskasse – der samlet set er de løsninger og tilgange, der er nødvendige for at få specifikke projekter til at lykkes.

Vi bruger coaching som metodik i forbindelse med sparring, og anvendt i en uformel sammenhæng mellem konsulenten fra Projectia og den der coaches, bliver der også tale om en grad af mentoring.

Vi benytter sparring og mentoring efter afslutning af et uddannelsesforløb, hvor der er fokus på forankring og praktisk anvendelse af værktøjer samt fortløbende personlig udvikling.

Har du brug for reel projektbistand, se da Interim Projektledelse.