Projektledelse er en efterspurgt kompetence i konstant udvikling. Projectia anvender derfor de mest anerkendte metoder rodfæstet i konkrete, effektfulde og resultatbaserede tilgange. Projectia sværger ikke til en særlig religion eller retning inden for projektledelse, men tilpasser til det specifikke behov.

Kompetencedelen er af meget omfattende karakter. Uden viden og evne er vejen gennem projektet lang og brolagt med forhindringer. Projectia har derfor særlig fokus på projektdeltagernes niveau, som senere også skal være dynamoen i at forsætte udviklingen af organisationens projektmodenhed.

Hvorfor gennemføre kurser i projektledelse? Læs et interview med en deltager fra et projektlederkursus gennemført af Projectia her.

Projectia inddeler indsatsområdet kompetenceskabende indsatser i tre kategorier:

Kompetenceudvikling

 • Læring i projektkundskab for styregruppe, projektledere og deltagere
 • Læringen er tilrettelagt på forskellige niveauer med fokus på Action Learning
 • Indsigtsniveauet vurderes
 • Coaching af projektledere
 • Tilknytning til erfarings-grupper
 • Jobrotation/deltagelse i projekter på tværs
 • Linjeledere deltager i projekter

Kompetenceanvendelse

 • Projektstyringsmodel findes og anvendes
 • Projektledelsesmodeller findes i generiske former for forskellige typer projekter og projektlederen kan tilpasse disse
 • Revisioner eller Audit gennemføres regelmæssigt
 • Standarder og metoder for rapportering, arbejde, beslutningstagen, kommunikation etc. forefindes
 • Ændringer, risici, problemer og konflikter håndteres i projektteamet

Kompetenceopsamling

 • Udviklingssamtaler (MUS) gennemføres med projektdeltagerne
 • Evalueringer gennemføres ved projektslut eller ved tidligere faseslut
 • Revisioner og interessentundersøgelser gennemføres afslutningsvis
 • Erfaringer dokumenteres, kommunikeres og indarbejdes
 • Benchmarking, Different Practices og Selvevaluering gennemføres

Skræddersyet uddannelse

Projectia tilbyder uddannelsesforløb udviklet specifikt til din organisation, evt. på baggrund af statens pensumplan for projektstyring (med mulighed for SVU-godtgørelse) og/eller fokuseret på projektorganisationernes direktiver for god projektledelse inden for:

 • PMI®
 • IPMA®

Projectia leverer blivende kompetencer til din organisation – blandt andet inden for emnerne:

 • Grundlæggende projektledelse og -styring
 • Avanceret projektledelse og -styring
 • Program- og porteføljeledelse og -styring
 • Agil projektledelse & SCRUM
 • Innovation i projekter
 • Visual planning
 • Projektlederen som facilitator
 • Virtuel projektledelse
 • Ledelse af forandringsprojektet
 • Innovative projektmøder

Projectia er din bedste partner, hvis du skal have tilført avanceret viden og evne indenfor komplekse emner som:

 • Business cases
 • Risk Management
 • Projektinnovation
 • Eksekvering i projekter
 • Effektiv planlægning
 • Case studies
 • High Performance Team
 • Kravstyring
 • Krisestyring
 • Fremdrift og effektmåling, herunder Earned Value modeller
 • Estimeringsteknikker
 • Microsoft Project

Lederskab i projektledelse

Projectia ser også projektledelse og -styring koblet til lederskab. Vi arbejder herunder med:

 • Personlig udvikling
 • Ledelsesstrategier og -filosofier, personlige som organisatoriske
 • Konflikthåndtering og forhandling
 • Samtaleteknik
 • Situationsbaseret ledelse
 • Innovations- og anerkendende ledelse
 • Teamledelse
 • Primadonnaledelse
 • DiSC som ledelsesværktøj (eller andre personprofilsystemer)