Det kræver en ekstra indsats at skabe virkelige forandringer og have succes med implementeringer. Simulering og procestræning er værktøjet der reducerer risici og hjælper dig, dit team, projekt eller virksomhed sikkert og succesfuldt i mål!

Hent beskrivelsen her:

Projectia – Projekt-, process- og virksomhedssimulering Projectia_-_ProjectBooster

Hent også beskrivelsen af vores ProjectBooster, baseret på simuleringsmetodikken, men som i højere grad har fokus på træning og læring:

Projectia_-_ProjectBooster

Vejle Kommune har gennemført et udviklingsforløb via ProjectBooster-konceptet. Torben Rahn Nøkkentved Nielsen, Koncern HR, Kommunaldirektørens Stabe, Vejle Kommune udtaler om forløbet:

“De fleste projektlederuddannelser, vi kender, har primært fokus på værktøjer og planlægning, mens ledelse og projektlederadfærd kun i mindre grad indgår i uddannelserne. I Vejle Kommune er vi derfor glade for vores samarbejde med virksomheden Projectia, som kompetenceudvikler projektledere ved hjælp af konceptet “ProjectBooster”, som bedst kan beskrives som avanceret projektsimulering.”

Læs resten af Torbens erfaring med ProjectBooster her: Udtalelse_Project_Booster_i_Vejle_Kommune

Real case scenario

Projekt- og virksomhedssimulation er en praktisk øvelse, en ramme og et forløb af aktiviteter, hvor man simulerer virksomhedens virkelighed – som den er eller som det der vil komme – i et sikkert/lukket miljø. Det er learning by doing, hvor medarbejderne agerer i deres egne jobfunktioner. Ved at skabe en tilnærmelsesvis realistisk situation, hvor vi kan kontrollere tid og sted, kan indsatsen, aktiviteterne eller den daglige drift anskues på et niveau, hvor processerne og risici bliver tydelige for hver enkelt medarbejder og observatør. Opsætningen bliver tilpasset det enkelte team eller virksomhed, så der ved gennemførelsen er taget udgangspunkt i egen forretning, processer, ERP system samt projekter/opgaver.

Optimering og minimering af risici

Metoden er udviklet til at teste og kvalitetssikre særligt de tværfunktionelle processer, træne hele samarbejdet i organisationen, og er dermed medvirkende til at begrænse silotænkning. Det skaber klarhed og indsigt i helheden i projektet eller forløbet, og her vil eventuelle fejl og mangler fremstå tydeligt. Disse kan efterfølgende udbedres og implementeres før ’go-live’. Derved opnår virksomheden en reel risikoreducering og minimerer potentielle økonomiske tab.

Hvor virker det?

Du kan eksempelvis benytte projekt- og virksomhedssimulering indenfor disse områder:

 • Change management
 • Implementering af ny strategi – nyt større system, herunder ”Big Bangs”
 • Ensretning af drift og forretningsgange
 • Sammenlægninger, fusion og opkøb
 • Proces- og forretningsoptimering
 • Uddannelse i processer og systemer
 • IT- og systemimplementering
 • Træning af teams
 • Forberedelse i forbindelse med et kompliceret projekt

Resultater

Resultaterne afhænger af scope og form af forløbet, men konkrete eksempler kunne være:

 • Synliggørelse af organisationen og skabe ledelsesmæssig handlekraft
 • Fælles forståelse af virksomhedens forretning og processer på alle niveauer
 • Synliggørelse og optimering af nye eller eksisterende processer  –  tværfunktionelt!
 • Ansvars-, rolle- og opgavefordeling bliver klar og synlig
 • Risikoreduktion i forbindelse med projekter og go-live
 • Afklaring af kritiske faktorer og potentielle usikkerheder/omkostninger
 • Handlingsplan med prioriterede faktorer der kan implementeres
 • Intern opbygning eller optimering af relationer, kommunikation og kultur

Kontakt

Jesper Askov Møller Petersen – jmp@projectia.dk