Situationsbestemt organisationsudvikling

niveauer

Projectia fokuserer på effekt og udbytte. Målet er at øge modenhedsniveauet i ledelse af projekter. Vi gennemfører projektassessment med udgangspunkt i modenhedsniveauet, evnen og behovet, og prioriterer de indsatser, der bringer organisationen videre.

Vores tilgang er situationsbestemt. Vi indsamler information og vurderer mål, vilkår og kriterier, inden vi præsenterer tilgang eller løsningsforslag. Det betyder, at kompetenceforløb og andre indsatser specifikt er målrettet behovet eller ønsket.

Det kalder vi situationsbestemt organisationsudvikling, for vores indsats og arbejde er processer med strategisk fokus på forandringer i organisationen. Det at opnå effekt gennem projektledelse sker sjældent ved blot at gennemføre et kursus. Det handler også om at ændre kulturen og strukturen omkring projekt- og porteføljeledelsen. Vi justerer måden organisationen eksekverer opgaver, når vi arbejder med udvikling af projekteffektivisering, og vi har holistisk tilgang med fokus på dygtig ledelse af forandringer og organisationsudvikling.

Grundlæggende proces

Organisatorisk læring er fundament for denne udviklingsrejse, som består af processen FØR – UNDER – EFTER, og tilrettelægges efter følgende  principper:

 • Aktivt valg på baggrund af ønske og behov
 • Målsætning for den enkelte
 • Konkret anvendelse af færdigheder
 • Eksempler fra virkeligheden
 • Tillid og tryghed i træningen
 • Udfordrende ramme og form
 • Støtte fra ledelse og kollegaer
 • Opfølgning og forankring af viden

FØR indbefatter forventingsafstemning inden opstart af uddannelsesforløb og organisatorisk udviklingsproces. Samtale med konsulent fra Projectia pr. telefon, introduktion til forløbet på mail, bøger og læseplan, samtale med nærmeste leder og evt. gennemførelse af webinar er emner i denne FØR-fase forud for et uddannelses forløb.

For organisationsudvikling indbefatter FØR-fasen initiering og analyse af processen.

UNDER indeholder læring med udfordringer fra dag 1. Hvis der uddannes, udpeges der nye projektledere hver dag. Direkte feedback til den enkelte og masser af relevante øvelser og træning. Der gennemføres refleksion og evaluering af det lærte i egen organisation. Her afprøves værktøjer og tilgange og vurderes efterfølgende. UNDER-fasen består af en iterativ vekselvirkning mellem gennemførsel og evaluering.

For organisationsudvikling indbefatter UNDER-fasen planlægning og gennemførsel af forandringer og implementeringer.

EFTER omfatter fokus på at den nye viden bruges effektivt i egen organisation. Eksempelvis ringer Projectia efter uddannelses afslutning til deltagere for opfølgning. Desuden aftales der møde med nærmeste leder. Opfølgning sker evt. også via webinarer eller post-project-reviews. EFTER-fasen indeholder også afslutningsrapport fra Projectia, med muligheder for yderligere tiltag med fokus på forankring af den ændrede tilstand og evt. flere udviklingsindsatser.

For organisationsudvikling indbefatter EFTER-fasen evaluering, afslutning, gevinstrealisering, opfølgning og overdragelse.

Metoder

Nogle af de metoder Projectia benytter sig af vedr. læring og udvikling er:

 • Workshops
 • Casearbejde
 • Scenarietræning og rolle/funktionsspil
 • Processimulering
 • Webinarer
 • Fortløbende individuelle opgaver
 • Sparring og coaching
 • Gruppeevalueringer
 • Personlige tilbagemeldinger
 • Videooptagelser
 • Filmklip
 • Indspil