Jesper Askov Bonde Petersen

Jesper er en erfaren management- og business konsulent, foredragsholder og underviser med speciale i ledelse, projektledelse, forandring og organisationsudvikling med fokus på effekt i værdikæderne og praktisk eksekvering. Han har gennemført udviklings- og implementeringsprojekter i flere forskelligartede virksomheder og organisationer med det formål at effektivisere portefølje- og projektledelsen, træne organisationen i ledelse, nye processer og systemer og har udviklet nye effektive projektledelsesværktøjer og -modeller.

Jesper kan også hjælpe med at orientere sig mod nye ambitioner og kulturer, samt operationalisere strategier og visioner.

Jesper arbejder ofte som interim projektleder i såvel større og/eller komplekse projekter, som organisationer ikke selv har mulighed for eller kompetence til at lede og styre. Det være sig fra implementering af IT til effektivisering og organisationsudviklingsprojekter.

Se Jespers LinkedIn-profil

CMC® Certified Management Consultant

IPMA®-C
PRINCE2®
Situationsbestemt Ledelse®
DiSC®, MPA®, PeopleTools®
DiSC® Forhandling
Belbin®

Struqtures®

ITIL®

Skriv til info@projectia.dk såfremt du har brug for hjælp eller støtte til at fremtidssikre og gøre din organisation excellent!

Telefon: +45 3051 1461

 

Jespers Projectia

Jeg har i flere virksomheder og organisationer skabt markante resultater. Jeg forfølger en mission og ambition om en mere kompetent projektkultur i Danmark.

Jeg er ildsjæl indenfor mit felt, og jeg bidrager i mange forskellige henseender til netværk og styrkelse af opmærksomheden på god projektledelse i Danmark.

Projectia arbejder desuden sammen med en række dygtige konsulenter, der hver især bidrager med høj faglighed og engagement indenfor deres specialer.

På denne måde er også Projectia en netværksorganisation, der altid har fokus på at sikre den rette bemanding til den specifikke udfordring.