Strategiske indsatser er emner der forbinder virksomhedens forretningsstrategi med strategien for udførelse af projektstyring og -ledelse. Dette omfatter:

 •     Projekter med relationer til hinanden er samlet i programmer
 •     Konkurrerende projekter er prioriteret
 •     Projektmål understøtter strategi
 •     Projektledelse er et kerneområde og synliggjort
 •     Målemetoder på alle niveauer understøtter projekter
 •     Resultater kommunikeres
 •     Projektkompetencer udvikles løbende

Projectia støtter organisationen i at oparbejde evne til at håndtere disse strategiske emner. Det gør vi gennem fokus på organisationens evne til og modenhed i at drive projekter.

Projectia er specialister i at gennemføre udviklingsforløb der øger organisationens projektmodenhed, projektorientering og samlede projektivitet. Projectia har fokus på organisationskultur koblet til strategier, visioner, kernekompetencer, systemer og processer. På det fundament opbygges evne til at håndtere projekter af forskellig kompleksitet og natur.

Projectia fokuserer på evnen til at håndtere en portefølje, drive et program og prioritere projekter. Proceselementer og virkemidler er:

 •     Portefølje, planer og ressourcer
 •     Projektledelse, evne og niveau
 •     Præstationsmål og måling heraf
 •     Målrettet projektproces
 •     Læring og erfaringsdannelse
 •     Forankring og forandring
 •     Metodikker og fremgangsmåder
 •     Systemer

Projectia arbejder efter CMMI-niveauerne, men tilgår altid udviklingen af organisationerne situationsbestemt og ud fra behov, krav og vision.

Lad Projectia auditere din organisations projektniveau og indsats! Vi giver på den baggrund en anbefaling til, hvordan organisationen kan udvikle og styrke indsatsen mod en moden projektkultur.