Projectia løfter niveauet indenfor projektledelse ved en række mellemstore virksomheder og organisationer. Det gør vi ved at øge fremkommeligheden for projekter i organisationerne! Vi støtter opbygningen af strukturer og øger kompetencer der sikrer, at organisationens projekter med dens mange facetter og modsatrettede interesser, gennemføres så glidende og effektivt som muligt.

Projectia fokuserer på tre indsatsområder i arbejdet for at gøre din organisation mere projekteffektiv:

 • Den projektstruktur der findes i organisationen
 • Det overblik og den styring der sker af den samlede mængde af projekter, kaldet porteføljen
 • Ledelsen og styringen af de projekter der initieres, planlægges, gennemføres og afsluttes

Selve arbejdet i organisationen fokuserer på rammen og vilkårene for projekterne. Denne ramme defineres af virksomhedens forretningsstrategi og det marked virksomheden orienterer sig mod, selve organisationen, herunder kultur og de strukturer der støtter op om projekterne samt de personer der tager del i, har ansvaret for og er drivere for projekternes prioritering og  gennemførelse.

Projektstruktur og organisation

Alt efter ambitionsniveau, behov og situation kan organisationen eksempelvis optimeres ved:

 • Strukturer der ensretter projekternes initiering, styring, ressourcer og gevinstrealisering
 • Kommunikationsfremmende strukturer og systemer
 • Ændrede organiseringsformer
 • Struktur for karriereveje for projektledere
 • Strukturering af samarbejdet mellem projektleder og styregruppe

Overblik og porteføljestyring

Porteføljestyringen får større effekt igennem:

 • Overbliksfremmende systemer der monitorerer status og ressourcer
 • Aftaleformer og regelsæt der sikrer ressourceallokering
 • Prioritering af de enkelte projekter
 • Implementering af projektkontorer
 • Indførelse af interne projektkonsulenter

Ledelse og projektstyring

Projektgennemløbet optimeres blandt andet ved at gennemføre:

 • Kompetenceløft og personlig udvikling for projektejere, projektledere og projektdeltagere
 • Udvikling af projektmodeller og værktøjer til brug for ledelse og styring af projekterne
 • Udvikling af projekthåndbøger og materialer
 • Ændringer i kulturer og mindset
 • Korrekt bemanding af projektledelsen

Projectia anlægger en situationsbestemt tilgang til din virksomheds behov for udvikling og effektivisering af projektledelsen. Vi taler om modenhed i projektledelse, og Projectia bringer din organisation videre!